Per
qué
Aripso?

ARIPSO és la resposta a un buit vinculat al benestar de les persones amb dificultats de comprensió transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient, trastorns d’aprenentatge) o permanents (diversitat funcional, discapacitats sensorials o psíquiques, senilitat, etc).

Per qué Aripso?

ARIPSO és la resposta a un buit vinculat al benestar de les persones amb dificultats de comprensió transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient, trastorns d’aprenentatge) o permanents (diversitat funcional, discapacitats sensorials o psíquiques, senilitat, etc).

Un mètode per a l'avaluació de riscos psicosocials
per al benestar de les persones amb necessitats especials.
Certificat per l'Associació de Lectura fàcil
seguint les seves pautes de comprensió i respectant un llenguatge no sexista. Amb sistema gràfic de respostes.
Una recollida de dades automatitzada amb tauletes
apropant les noves tecnologies a les usuàries i garantint l'anonimat i confidencialitat de les dades.
Amb una base de dades representativa
dels sectors per poder comparar el grau de benestar psicosocial de les treballadores.

El mètode del qüestionari ARIPSO es realitza amb tauletes, mitjançant un sistema de respostes gràfiques,i amb unes sessions administrades.

El sistema de recollida de les dades facilita la inclusió de totes les persones treballadores d’una Organització.

Notícies

ARIPSO present a l’XI Congrés Internacional i IV Nacional de Salut Laboral i Prevenció de Riscos

ARIPSO present a l’XI Congrés Internacional i IV Nacional de Salut Laboral i Prevenció de Riscos

Més d’un centenar de persones assisteixen a la presentació del mètode ARIPSO

Més d’un centenar de persones assisteixen a la presentació del mètode ARIPSO

“La prevenció no es percep com un actiu valuós, sinó com a una cosa invisible”

“La prevenció no es percep com un actiu valuós, sinó com a una cosa invisible”

III Congrés Internacional Prevencionar: ARIPSO, un método para todas las personas trabajadoras

III Congrés Internacional Prevencionar: ARIPSO, un método para todas las personas trabajadoras

Vols més
informació ?

    Vols més informació ?