Certificat per l'Associació de Lectura fàcil
seguint les seves pautes de comprensió i respectant un llenguatge no sexista. Amb sistema gràfic de respostes.

La Lectura Fàcil (LF) és un moviment internacional que promou la simplificació de textos amb l’objectiu de fer-los accessibles a tothom. Són tots aquells materials lectors elaborats amb especial cura per poder ser llegits i entesos per tots aquells que tenen dificultats lectores i/o de comprensió. El logo LF identifica aquests materials, i l’atorga l’ Associació Lectura Fàcil (www.lecturafacil.net).

 

Segons estudis internacionals, més d’un 25% de la població no arriba al nivell d’alfabetització o d’habilitats lectores que es podria esperar. Són moltes les causes que expliquen les dificultats de lectura i molt diverses les persones que poden beneficiar-se dels materials de Lectura Fàcil.

 

El mètode ARIPSO s’ha desenvolupat seguint les pautes internacionals de Lectura Fàcil; en el contingut, el llenguatge, il·lustracions i també el disseny gràfic i posterior maquetació, per ser comprensible per a la diversitat de persones a les quals va dirigida. En aquest sentit, les formes dobles de gènere o els genèrics resulten de difícil comprensió i no s’han utilitzat sempre en el qüestionari, entenent que el primer signe de respecte a les persones és la claredat del missatge.