Amb una base de dades representativa
dels sectors per poder comparar el grau de benestar psicosocial de les treballadores.

Actualment el mètode ARIPSO disposa d’una base de dades de totes les persones treballadores amb certificat de discapacitat i sense aquest, que treballen en la vintena de Centres Especials de Treball que inicialment van participar en l’estudi, distribuïts per las 8 demarcacions de tota la geografia catalana (demarcació del Barcelonès, del Penedès, de Tarragona, de Girona, de la Cataluña Central, de Lleida, del Pirineu i Aran, i finalment, la demarcació de Terres de l’Ebre).  Aquestes dades permeten disposar d’una base de dades representativa, per poder comparar el grau de benestar psicosocial de les treballadores, per sector i activitat laboral.

 

El mètode ARIPSO ha estat possible gràcies als Projectes Singulars que promou el Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb el finançament del Ministeri de Treball, migracions i Seguretat social; en col·laboració amb la Fundació Tallers i MAD Systems i amb el suport de el Grup de Recerca COMSAL de la Facultat Blanquerna-URL.