Un mètode per a l'avaluació de riscos psicosocials
per al benestar de les persones amb necessitats especials.

El mètode ARIPSO és un mètode d’avaluació de riscos psicosocial en el treball, dirigit a persones treballadores de parla catalana i castellana, amb i sense certificat de discapacitat, per incidir en la seva salut i benestar.

 

Podem usar ARIPSO  en qualsevol empresa i organització, també a Centres Especials de Treball i aquelles amb treballadores que tinguin dificultats de lectura o escriptura transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient, trastorns d’aprenentatge) o permanents (diversitat funcional, discapacitats sensorials o psíquica, senilitat, etc).